Onnelliseksi – miksi ja miten

Onnellisuus ja hyvinvointi – miten ne liittyvät toisiinsa? Tutkimusten mukaan onnelliset ihmiset voivat paremmin, he ovat energisempiä ja luovempia. Heillä on parempi vastustuskyky, ja he ovat yleisesti terveempiä. Heidän työnsä tuottavuus kasvaa ja he ovat yhteistyökykyisempiä. Heillä on myös parempi itsetunto ja itseluottamus. He suhtautuvat elämään optimistisesti ja nauttivat elämän iloista. Heistä löytyy sisäinen tasapaino ja voima, joka auttaa elämän haasteissa ja kriiseissä. Lisäämällä tyytyväisyyttä, tai jopa onnellisuutta elämäämme, voimme vaikuttaa hyvinvointiimme.

Onnellisuus on ilon tunne. Se on tyytyväisyyttä elämään ja omaan itseensä. Se on elämän kokemista hyvänä ja merkityksellisenä. Onnellisuus on mielentila, joka löytyy sisältämme.
Tavoitteena ei ole olla koko ajan onnellinen tai pyrkiä täydelliseen elämään. Sellainen ei ole edes mahdollista, ja siitä on siksi turha ottaa paineita. Ajattelen itse, että rimaa voi alentaa ja pyrkiä elämään johon on tyytyväinen, ja joka sisältää kivoja asioita. Pikkuhiljaa huomaa, että oikeastaan ne tyytyväisyyttä tuottavat asiat tekevät onnelliseksi, ja näin tulee kokeneeksi onnen ja ilon hetkiä.

Pyrkimällä tyytyväisemmäksi, onnellisemmaksi ja iloisemmaksi voimme merkittävästi vaikuttaa hyvinvointiimme. Onnellisuuden lisääminen on yksi tapa vaikuttaa omaan hyvinvointiin. Onnellisuustutkija Sonja Lyubomirsky on vuosien ajan tutkinut onnellisuutta. Hän on onnistunut määrittelemään miten onnellisuus määräytyy.

Se koostuu kolmesta osasta:


Perustaso, joka vastaa 50 % . Tämä määräytyy geneettisesti, eli periytyy toiselta tai molemmilta vanhemmilta. Tähän emme voi vaikuttaa, eli teemme mitä tahansa tai ajattelemme me miten tahansa tämä perustaso on mitä on.

Olosuhteet, joka vastaa 10%. Tämä on elämäntilanteemme: missä ja miten asumme, missä olemme töissä, jne. Olosuhteita muuttamalla voimme vaikuttaa vain 10% onnellisuuteemme. Kun vaihdamme työpaikkaa parempaan, tai ostamme uuden hienon asunnon, me saatamme olla onnellisempia jonkin aikaa. Mutta melko nopeasti me sopeudumme uuteen asiaan, ja onnellisuustasomme palaa normaalitasolle (perustasolle).

Tietoiset teot, joka vastaa 40%. Näin paljon pystymme vaikuttamaan omaan onnellisuuteemme omalla käyttäytymisellämme. Mitä teemme ja mitä ja miten ajattelemme. Mikäli me panostamme tähän, me voimme todella vaikuttaa onnellisuuteemme. Me voimme omilla teoilla ja ajatuksilla vaikuttaa mielialaamme ja sitä kautta olla onnellisempia, iloisempia ja tyytyväisempiä. 40% on iso luku, ja voimme siis vaikuttaa itse paljon siihen miten onnellisia olemme, ja sitä kautta vaikuttaa omaan hyvinvointiimme. Sonja Lyubomirsky on määritellyt 12 onnellisuusstrategiaa, joilla pystymme vaikuttamaan omaan onnellisuuteemme. Kiitollisuus ja positiivinen ajattelu ovat strategioita. Myös liikunta ja meditaatio ovat strategioita. Onnistuaksemme meidän on tehtävä päätös, että todella haluamme olla onnellisempia, iloisempia, tyytyväisempiä. Ja meidän on tehtävä sen eteen töitä säännöllisesti ja pitkäjänteisesti.

Aivan samalla tavalla kuin kehon treenaaminen vahvemmaksi vaatii aikaa, myös onnellisemmaksi tuleminen vaatii aikaa ja sitoutumista.

Olkoon elämäsi onnellista ja iloista.

Kirjavinkki: Kuinka onnelliseksi. Sonja Lyubomirsky.

Tessa