Rekisteri- ja Tietosuojaseloste

MondayBliss Tietosuojaseloste
Pvm: 01.01.2020

Tämä on rekisteri- ja tietosuojaseloste MondayBliss verkkosivuston käyttäjille.
Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan, miten MondayBliss kerää ja käsittelee henkilötietoja, millaisia henkilötietoja kerätään, mihin tarkoituksiin henkilötietoja käytetään ja miten henkilötiedot on suojattu. Selosteessa kuvataan myös, mitkä ovat rekisteröityjen henkilöiden oikeudet ja kuinka rekisteröity voi oikeuksiaan käyttää.
MondayBliss vastaa siitä, että henkilötietoja käsitellään tätä tietosuojaselostetta ja soveltuvaa tietosuojalainsäädäntöä noudattaen.
(EU:n yleinen tietosuoja-asetus 679/2016).

1. Rekisterinpitäjä
MondayBliss / Tessa Ramm-Schmidt
Ylätie 6B
02300 Espoo

2. Yhteyshenkilö rekisteriin liittyvissä asioissa
Tessa Ramm-Schmidt
Ylätie 6B
02300 Espoo
sähköposti: tessa@mondaybliss.fi

3. Rekisterin nimi
MondayBliss tietosuojarekisteri

4. Rekisterin pitämisen peruste ja käyttötarkoitus
MondayBlissin verkoston käyttäjistä voidaan käsitellä henkiötietoja seuraavia tarkoituksia varten: asiakassuhteiden luominen, ylläpito ja kehittäminen, palvelujen toteuttaminen, asiakas- ja kävijätapahtumien varmentaminen, asiakaspalvelun, toiminnan ja sivustojen kehittäminen, markkinointi käyttäen Googlen markkinointiin tarkoitettuja työkaluja, tietojen tilastointi ja analysointi. Myös jälleenmarkkinointi Facebookissa, Instagramissa, Googlessa sekä sähköpostitse vaatii henkilötietojen käsittelyä.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Rekisteriin tallennettava tieto ei sisällä yhteyshenkilöiden henkilökohtaisia tietoja, sikäli kuin ne eivät ole tarpeellisia nykyisen tai mahdollisen asiakassuhteen kannalta. MondayBlissin asiakasrekisteri koostuu muun muassa laskuista ja sähköposteista. MondayBlissin sähköpostirekisterit koostuvat MondayBliss sivuston, maksuttomien materiaalien sekä erilaisten tuotteiden ja palvelujen ostamisen kautta sähköpostilistalle liittyneistä käyttäjistä. Rekisterin henkilötietoja käytetään yhteydenpitoon sähköpostilistalla olevien käyttäjien kanssa sekä MondayBliss ja asiakkaan välisen asiakassuhteen hallintaan ja ylläpitoon. Sähköpostilistoilla oleville käyttäjille MondayBliss tiedottaa uutisista ja ajankohtaisista tapahtumista.

6. Mitä tietoja kerätään?
Nettisivujen yhteydenottolomakkeella tallennetaan henkilön etunimi, sähköpostiosoite ja puhelinnumero. Tämä helpottaa yhteydenpitoa asiakkaan kanssa esimerkiksi tapahtumapäivänä.
Sähköpostilistoille liitytään useimmiten lataamalla maksuttomia materiaaleja tai antamalla sähköpostiosoite asiakastapaamisen tai tapahtuman yhteydessä.
Liittymislomakkeessa henkilöltä kerätään etunimi ja sähköpostiosoite. Sähköpostilistalle liittynyt käyttäjä voi milloin tahansa poistua MondayBliss-verkostosta ja poistaa tietonsa rekisteristä. Jokaisen sähköpostin lopussa on ”Poistu MondayBliss-verkostosta” -linkki. Yritys käyttää sähköpostirekisteriensä hallintaan yhdysvaltalaista MailChimp-palvelua.

7. Henkilötietojen säilytysajat
Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.
Asiakasrekisteriä tarkastellaan puolivuosittain. Käyttäjän tiedot tuhotaan lain vaatimia säilytysaikoja (esim. laskutus) noudattaen. Rekisterinpitäjällä voi olla velvollisuus käsitellä joitakin rekisteriin kuuluvia henkilötietoja yllä todettua pitempään lainsäädännön tai viranomaisvaatimusten noudattamiseksi.

8. Henkilötietojen luovuttaminen
Yritys ei luovuta rekistereihin kerättyjä tietoja ulkopuolisille. Henkilötietoja voidaan luovuttaa viranomaisille Suomen lakien mukaisesti. Ulkopuoliset henkilöt eivät pääse tarkastelemaan rekistereitä. Pääsy rekisterien sisältämiin tietoihin on ainoastaan MondayBlissin työntekijöillä.
Sähköpostirekistereissä olevien käyttäjien tietoja (etunimi, sähköpostiosoite) siirretään seuraaville kolmansille tietojenkäsittelijöille, jotka noudattavat EU:n tietosuojalainsäädäntöä: MailChimp, Google Forms.
Henkilötietoja ei siirretä tai luovuta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Kävijäseuranta ja evästeet
Tällä verkkosivustolla käytetään kävijäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, joka mahdollistaa sivuston käytön analysoinnin ja kehityksen. Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä, jotka ovat selaimen koneellesi tallentamia tekstitiedostoja. Käyttämällä yrityksen sivustoja annat suostumuksen evästeiden käyttöön tällä sivustolla.
Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Suosittelemme tutustumaan selaimesi asetuksiin, koska toimenpiteet ovat aina selainkohtaisia. Sallimalla evästeet varmistat sivustomme sujuvamman käytön.
Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivuilta:
https://policies.google.com/technologies/types?hl=fi

9. Asiakkaan oikeudet
Asiakkaalla on oikeus saada tietää mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on talletettu. Mikäli asiakas haluaa tarkastella hänestä tallennettuja tietoja, asiakkaan on esitettävä tarkastuspyyntö omakätisesti allekirjoitetussa tai sitä vastaavalla tavalla varmennetussa asiakirjassa. Pyyntö osoitetaan rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntö on maksuton enintään kerran vuodessa (12kk) toteutettuna. Asiakkaalla on oikeus pyytää MondayBlissiä korjaamaan virheelliset tai puutteelliset tiedot asianmukaisiksi. Mikäli MondayBliss ei noudata pyyntöä, tulee asiakkaalle osoittaa perusteltu ilmoitus syistä. Asiakkaalla on oikeus kieltää MondayBlissiä käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramarkkinointitarkoituksiin. Asiakkaalla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos se katsoo, ettei rekisterinpitäjä ole noudattanut soveltuvia voimassa olevia tietosuojasäännöksiä.

10. Tietosuojakäytäntöjen muuttaminen
Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tietosuojakäytäntöjään. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen.